Afterschůzka TV ČekaTEL

09.12.2008 18:30

9.12.2008    klubovna střediska Stopařů, Praha 8 - Bohnice

Předvánoční schůzka absolventů TV ČekaTEL se odehrála 9.prosince 2008 v bohnické klubovně Stopařů, které odtikávaly poslední hodiny její skautské služby.

Během příjemného večera, kde se sešla většina absolventů a několik instruktorů kurzu, bylo na pořadu i následující:

- vysílání zábavného pořadu Videostop (moderovaného legendárním Jendou Rosákem a soudcovaného ještě legendárnějším Karlem Čáslavským)

- promítání fotek z obou víkendů i neděle

- předávání DVD TV ČekaTEL s výběrem toho nejlepšího za dobu jejího vysílání 

 

Fotografie od Lunga:

—————

Zpět